Kalendarz szkoleń – grudzień 2018 rok

Dodano: 23 listopada 2018

Kalendarz szkoleń – grudzień 2018 rok

Data szkolenia

Temat szkolenia

Miejsce szkolenia

3 grudnia

AUDYT IDENTYFIKOWALNOŚCI W ŚWIETLE WYMAGAŃ STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Wrocław

4 grudnia

Znakowanie produktów mlecznych - przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności

Warszawa

3 grudnia

MATERIAŁY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ - WYMAGANIA PRAWNE I PRAKTYCZNE ĆWICZENIA Z PRZYGOTOWANIA DEKLARACJI ZGODNOŚCI

Szczecin

3 grudnia

ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI KONSUMENCKIMI ORAZ WOBEC DOSTAWCÓW. PODSTAWY PRAWNE W OPARCIU O KODEKS CYWILNY ORAZ USTAWĘ O OCHRONIE PRAW KONSUMENTA

Poznań

3 grudnia

Norma ISO 45001:2018 - wymagania

Warszawa

4 grudnia

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY OPAKOWANIOWEJ

Gdynia

4 grudnia

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ SENSORYCZNĄ PIWA – SZKOLENIE ZAAWANSOWANE

Warszawa

4 grudnia

System zarządzania energią wg ISO 50001:2018. Wymagania normy.

Warszawa

4 grudnia

WEBINARIUM - Listeria spp- szczepy atypowe i ich rola w produktach spożywczych

Cała Polska

4 grudnia

Zmiany do Rozporządzenia UE nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością - nowe substancje i wymagania

Warszawa

4 grudnia

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018

Warszawa

4 grudnia

Globalna Norma dotycząca Bezpieczeństwa Opakowań, tj. standard Global Standard for Packaging and Packaging Materials, wydanie 5

Mysłowice

4 grudnia

Standardowe i zaawansowane metody analizy sensorycznej w ocenie jakości produktu

Gdynia

5 grudnia

Wykorzystanie metod analizy sensorycznej w kontroli jakości produktów żywnościowych

Warszawa

5 grudnia

VLOG ŻYWNOŚĆ WOLNA OD GMO

Warszawa

5 grudnia

Aktualizacja wymagań HACCP wg. Codex Alimentarius. Nowelizacja ISO 22000:2018

Poznań

5 grudnia

Auditor wenętrzny systemu zarządzania energią WG ISO 50001:2018

Warszawa

5 grudnia

Żywność pochodzenia zwierzęcego - zasady stosowania i kontroli substancji dodatkowych, aromatów i enzymów

Warszawa

5 grudnia

NOWOŚĆ! Zastosowanie mikrobiologii predyktywnej do oceny bezpieczeństwa żywności

Łajski

6 grudnia

Audytor wewnętrzny standardów BRC i IFS (szkolenie 2-dniowe)

Mysłowice

6 grudnia

SYSTEM VACCP - AUTENTYCZNOŚĆ ŻYWNOŚCI I OCENA PODATNOŚCI NA OSZUSTWA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ

Poznań

6 grudnia

Tworzenie karty charakterystyki produktu/surowca w aspekcie rozporządzenia REACH i CLP

Łajski

7 grudnia

ANALIZA TRENDÓW DANYCH FIZYKOCHEMICZNYCH I MIKROBIOLOGICZNYCH

Wrocław

7 grudnia

Znakowanie żywności w praktyce - podstawy prawne i ich interpretacja, w tym znakowanie "nowej żywności"

Łajski

10 grudnia

CQI/IRCA FSSC 22000 Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Warszawa

10 grudnia

GMP + JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKCJI I TRANSPORTU PASZ

Warszawa

10 grudnia

Pobieranie próbek surowców, wyrobów gotowych, opakowań, wody, powietrza i wymazów z obszarów produkcji.

Warszawa

11 grudnia

Pobieranie próbek surowców, wyrobów gotowych, opakowań, wody, powietrza i wymazów z obszarów produkcji.

Łajski

11 grudnia

PRÓBKOBIORCA MIĘSA, WYROBÓW MIĘSNYCH I WYMAZÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Wrocław

11 grudnia

WEBINARIUM - Zawartość mięsa w produktach mięsnych – różne aspekty

Cała Polska

12 grudnia

MYCIE I DEZYNFEKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ

Wrocław

12 grudnia

Bezpieczeństwo żywności w praktyce. System HACCP/GMP/GHP

Poznań

13 grudnia

Opłaty za korzystanie ze środowiska, raport KOBiZE oraz rejestracja w CRO - warsztaty (szkolenie 2-dniowe)

Mysłowice

14 grudnia

ALERGENY - jak nimi zarządzać w zakładzie produkcyjnym?

Łajski

17 grudnia

ISO 22000 Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Warszawa

17 grudnia

AUDYTOR WEWNĘTRZNY IFS V. 6.1 ORAZ BRC V.8

Warszawa

17 grudnia

WYMAGANIA STANDARDÓW BRC FOOD V.8 I IFS V.6.1

Warszawa

18 grudnia

ISO 22000 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Warszawa

18 grudnia

Znakowanie żywności w praktyce - podstawy prawne i ich interpretacja, w tym znakowanie "nowej żywności"

Poznań

Szczegóły szkoleń na stronie internetowej https://foodfakty.pl/szkolenia

Najnowszy numer

Nr 26 - Numer 26, styczeń 2021 r.

okładkaAJM026

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

Dostępny w wersji elektronicznej