Certyfikacja żywności “Viruses-free”

Dodano: 3 stycznia 2021
Certyfikacja żywności “Viruses-free”

Czy mogę certyfikować swoje produkty znakiem “Viruses-free”? Niedawno otrzymałem propozycję przeprowadzenia audytu, którego uwieńczeniem byłby certyfikat “Viruses-free”. Czy w przypadku pozytywnego zakończenia audytu mogę umieszczać taki znak na etykiecie? - zapytał jeden z naszych Czytelników.

Certyfikacja żywności “Viruses-free”

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w dniu 9.03.2020 stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2.

EFSA podkreśla, że na podstawie doświadczeń z wirusami SARS i MERS można sądzić, że nie dochodzi do infekcji człowieka poprzez żywność wirusem SARS COV-2. Tak więc jest mało prawdopodobne, aby wirus przenosił się przez żywność i nie ma dotychczas dowodów aby miało to miejsce.

Koronowirusy potrzebują do namnażania gospodarza, którym jest człowiek. Dokładna obróbka termiczna niszczy wirusa, ponieważ koronawirus ulega zniszczeniu gdy zastosuje się odpowiednią kombinację czasu i temperatury np. 60 st C przez 30 min. Tak więc w przypadku mięsa, produktów surowych, typowa obróbka cieplna eliminuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne, w tym również SARS CoV-2.

Bezpieczeństwo produktów żywnościowych zapewnia stosowanie obowiązujących systemów, np. HACCP, BRC, IFS. Dlatego jakakolwiek inna certyfikacja w tym zakresie jest zbędna. Praktyki rynkowe “wymuszające” na producentach posiadanie certyfikatów “Viruses-free” jest niedopuszczalne i niezgodne z prawem.

Nielegalne oznaczenia“Viruses-free”,“Coronavirus-free”, “SARS-CoV-2-free”

Oznaczenia typu “Viruses-free” czy “Coronavirus-free”, “SARS-CoV-2-free” naruszają jednak przepisy prawa żywnościowego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności: “Informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać w błąd, w szczególności przez sugerowanie, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości, zwłaszcza przez szczególne podkreślanie obecności lub braku określonych składników lub składników odżywczych“.

Oświadczenie producenta, że dany produkt jest “virus-free” może sugerować, że inne produkty mogą potencjalnie być skażone obecnością koronawirusa lub innych wirusów.

Słowa kluczowe:
certyfikatkoronawirus

Najnowszy numer

Nr 27 - Numer 27, luty 2021

Okładka_JM

Gluten – regulacje szczególne. Jak informować o obecności glutenu

Dostępny w wersji elektronicznej