Określenia o charakterze rodzajowym

Dodano: 5 czerwca 2020
Określenia o charakterze rodzajowym

Określenia o charakterze rodzajowym

Na podstawie art. 1.4 rozporządzenia 1924/2006 „W przypadku określeń o charakterze rodzajowym tradycyjnie stosowanych w celu podkreślenia szczególnych cech danego rodzaju żywności lub napojów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzkie możliwe jest przyjęcie odstępstwa od ust. 3” […]. Przy czym przyjęcie wspomnianego odstępstwa umożliwia stosowanie określeń o charakterze rodzajowym, bez konieczności spełniania wymogu przewidzianego w art. 1.3 czyli bez konieczności jednoczesnego stosowania uzasadniającego oświadczenia zdrowotnego specyficznego, co ma szczególne znaczenie dla dla takich określeń jak: tabletki na kaszel, tabletki na gardło, syrop na kaszel. Odstępstwa dla tych określeń nie dotyczą [niestety] rynku polskiego! Odstępstwo we wszystkich państwach członkowskich UE jest przyznane jedynie określeniu „tonik”.

Autorem - Bezpieczeństwo żywności w praktyce