Nadzór nad szkodnikami w obiektach zbożowo-młynarskich

Zakłady młynarsko-zbożowe są szczególnie narażone na inwazję różnych gatunków szkodników. Ciepło i atrakcyjny zapach przetwarzanego zboża przyciąga zarówno owady jak i gryzonie szukające pożywienia i dogodnych miejsc do rozmnażania. Przechowywane ziarno i mąka to zarówno spichlerz jak i doskonałe miejsce rozrodu dla szkodników zbożowo-mącznych takich jak wołek zbożowy, mól ziarniak, mącznik młynarek, skórek zbożowy czy mklik mączny. Częste dostawy i przeładunki ziarna oznaczają z kolei możliwość łatwego przenikania do wnętrza obiektów gryzoni takich jak myszy i szczury. Magazyny, urządzenia produkcyjne, miejsca składowania surowców i produktów zbożowo-mącznych to potencjalnie atrakcyjne siedliska. Zarówno owady jak i gryzonie mogą poczynić duże ubytki w ilościowe i jakościowe w surowcu, a w konsekwencji doprowadzić do wymiernych strat finansowych. Zmniejszanie się masy ziarna i mąki wskutek konsumpcji przez szkodniki nie jest jednak największym problemem młynarzy. Dużo poważniejsze konsekwencje niesie za sobą zanieczyszczenie odchodami, wylinkami, włosami i pozostałościami martwych szkodników. Powoduje obniżenie jakości ziarna, co oznacza brak możliwości przeznaczenia go na cele spożywcze i paszowe.  Może bowiem stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, a więc zdrowia konsumentów.  »