Nr 9, Sierpień 2019

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 9, Sierpień 2019 »

Nr 8, Lipiec 2019

Nadzór nad szkodnikami w obiektach zbożowo-młynarskich

Zakłady młynarsko-zbożowe są szczególnie narażone na inwazję różnych gatunków szkodników. Ciepło i atrakcyjny zapach przetwarzanego zboża przyciąga zarówno owady jak i gryzonie szukające pożywienia i dogodnych miejsc do rozmnażania. Przechowywane ziarno i mąka to zarówno spichlerz jak i doskonałe miejsce rozrodu dla szkodników zbożowo-mącznych takich jak wołek zbożowy, mól ziarniak, mącznik młynarek, skórek zbożowy czy mklik mączny. Częste dostawy i przeładunki ziarna oznaczają z kolei możliwość łatwego przenikania do wnętrza obiektów gryzoni takich jak myszy i szczury. Magazyny, urządzenia produkcyjne, miejsca składowania surowców i produktów zbożowo-mącznych to potencjalnie atrakcyjne siedliska. Zarówno owady jak i gryzonie mogą poczynić duże ubytki w ilościowe i jakościowe w surowcu, a w konsekwencji doprowadzić do wymiernych strat finansowych. Zmniejszanie się masy ziarna i mąki wskutek konsumpcji przez szkodniki nie jest jednak największym problemem młynarzy. Dużo poważniejsze konsekwencje niesie za sobą zanieczyszczenie odchodami, wylinkami, włosami i pozostałościami martwych szkodników. Powoduje obniżenie jakości ziarna, co oznacza brak możliwości przeznaczenia go na cele spożywcze i paszowe.  Może bowiem stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, a więc zdrowia konsumentów.  »

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 8, Lipiec 2019 »

Nr 7, Czerwiec 2019

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 7, Czerwiec 2019 »

Nr 6, Maj 2019

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 6, Maj 2019 »

Nr 5, Kwiecień 2019

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 5, Kwiecień 2019 »

Nr 3, Luty 2019

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 3, Luty 2019 »

Nr 2, Styczeń 2019

Co powinieneś wiedzieć o oświadczeniach zdrowotnych

Prawidłowe sformułowanie i zastosowanie oświadczenia zdrowotnego przy jednoczesnym zapewnieniu atrakcyjnej formy przekazu ma kluczowe znaczenie dla marketingu, reklamy i promocji produktu. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć, by stosować je zgodnie z przepisami.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 2, Styczeń 2019 »